​Η «Ελένη» έκανε στο σύ��ολο 16,9% και 22,4% στα νεανικά κοινά.
Αμέσως μετά οι «Δέστε τους» έκαναν στο σύνολο 18,2% και 27,2% στις ηλικίες 15 – 44.