Το ραβασάκι της AGB για τις πολύ πρωινές ενημερωτικές εκπομπές της Τετάρτης, έδειξε:

Σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 33,2% (06:50 - 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 24,3% (06:45 - 09:55)
Πρώτη Γραμμή: 16,3% (06:00 - 10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 14,2% (06:01 - 08:00)
ΝΕΤ Στα Γεγονότα: 9,7% (08:00 - 10: 00)

Δυναμικά κοινά (15 - 44):

Κοινωνία Ώρα Mega: 24,9%
Πρωινό ΑΝΤ1: 26,1%
Πρώτη Γραμμή: 15,3%
Πρωινή Ενημέρωση: 10,6%
ΝΕΤ Στα Γεγονότα: 6,2%