Το ραβασάκι της AGB για τις πολύ πρωινές ενημερωτικές εκπομπές της Τρίτης, έδειξε:

Σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 29,2% (06:50 - 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 22,5% (06:45 - 09:55)
Πρώτη Γραμμή: 15,4% (06:00 - 10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 15,1% (06:01 - 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 12,3% (08:00 - 10: 00)

Δυναμικά κοινά (15 - 44):

Κοινωνία Ώρα Mega: 21,7%
Πρωινό ΑΝΤ1: 20,2%
Πρώτη Γραμμή: 16,2%
Πρωινή Ενημέρωση: 13,7%
ΝΕΤ στα γεγονότα: 8,5%