Πρεμιέρα χθες για τη νέα σειρά του MEGA «Με τα παντελόνια κάτω», που πραγματοποίησε εντυπωσιακές πτήσεις στους πίνακες της AGB.

Έτσι στο σύνολο έκανε 44,7% και 50,2% στα νεανικά κοινά, ενώ την ίδια ώρα η τούρκικη σειρά SON έκανε στο σύνολο 10,4% και 4,9%.