Την Τρίτη η Ελένη Μενεγάκη έκανε στο σύνολο 17,5% και στα νεανικά κοινά 22,3%.

Αμέσως μετά οι Δέστε τους άγγιξαν στο σύνολο το 14,1% και το 22,1% στις ηλικίες 15 – 44.