Το 10,9% άγγιξε στο σύνολο η «Μεσημεριανή Μελέτη», ενώ στις ηλικίες 15 – 44 η εκπομπή έφτασε το 13,5%.

Αμέσως μετά το «Μίλα» έκανε στο σύνολο 13,2% και 12,7% στα νεανικά κοινά, ενώ η εκπομπή «ΦΜ Live» έκανε στο σύνολο 8,9% και 11,3% στις ηλικίες 15 – 44.