​Η ξένη ταινία οι «300» που προβλήθηκε στο Star χθες βράδυ έκανε στο σύνολο 12,9% και στα νεανικά κοινά
21,6%.