​Οι εκπομπές του Alpha έκαναν σε τηλεθέαση, σε σύνολο και ηλικίες 15 – 44, την Δευτέρα:

Ελένη: 19,6% και 22,4%
Δέστε Τους: 15,1% και 23,5%