Τα ποσοστά τηλεθέασης για την ζώνη 10:00 – 13:00 διαμορφώθηκαν την Δευτέρα ως εξής:

Σύνολο

Πρωινό Mou: 38%
Σκάι Τώρα: 15,2%
FTHISTV (11:00 – 12:00): 21,9%

Ηλικίες 15 – 44

Πρωινό Mou: 42,9%
Σκάι Τώρα: 6,8%
FTHISTV: 23,9%