Το Σάββατο η εκπομπή «Μες στην καλή χαρά» σημείωσε 20,2% στο σύνολο και 24,8% στα νεανικά κοινά.

Την Κυριακή έκανε 16,4% στο σύνολο και 19,6% στα νεανικά κοινά.