Πρώτη ανάρτηση: 09/02/2013 23:00
Αυτά είναι τα τραγούδια που θα βρεθούν αντιμέτωπα σε αυτό που θα επιλέξει η χώρα μας στις 18 Φεβρουαρίου!
Οι συμμετέχοντες του δεύτερου ημιτελικού θα είναι από τις εξής χώρες: Αλβανία, Γεωργία, Ισλανδία, Μάλτα και Λετονία!
Δείτε τις συμμετοχές των άλλων χωρών κι όπου το νιώσετε… "Γελάστε ελεύθερα"!