Ο «Real Fm» παρέμεινε πρώτος σε ακροαματικότητα το τρίμηνο Οκτωβρίου 2012 -Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Focus (15-10-2012 μέχρι 27-01-2013), ο «Real» είχε ποσοστό 14,2%, ενώ ακολούθησαν ο «Σκάι» με 11,7% και ο «Μελωδία» με 9,7%.

Στη συνέχεια της κατάταξης συναντάμε: «Ρυθμός» 8,2%, «Δίεση» 7,8%, «Nova Σπορ FM» 7,6%, «Sfera» 7,5%, «RED» και «Kiss» 7,3%, «Athens DJ» 7,2% και «Mad Radio» 3,5%.