​Αναλυτικά, το ραβασάκι της AGB. Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι ώρες έναρξης και λήξης των εκπομπών.

Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 26,3% (06:50- 11:00)

Κοινωνία Ώρα Mega: 19,2% (06:45-09:55)

Πρώτη Γραμμή: 11,5% (06:00-10:00)

Πρωινή Ενημέρωση: 23,9% (05:54- 08:00)

Νετ στα γεγονότα: 13,6% (08:00-10:00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 14,2%

Κοινωνία Ώρα Mega: 17%

Πρώτη Γραμμή: 13,4%

Πρωινή Ενημέρωση: 11,7%

Νετ στα γεγονότα: 8,3%