​Αναλυτικά τα νούμερα των δελτίων ειδήσεων της Τετάρτης διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στο σύνολο:

Ant1: 18,3%
Mega: 25,3%
Alpha: 19,2%
Star: 13,3%

Στα νεανικά κοινά:

Star: 21,9%
Ant1: 18,5%
Mega: 15,6%
Alpha: 14,5%

*Να σημειώσουμε, ότι το δελτίο του Alpha ξεκινάει στις 19:00…