Αναλυτικά τα νούμερα των δελτίων ειδήσεων διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στο σύνολο:

Ant1: 15,0%
Mega: 27,5%
Alpha: 18,1%
Star: 13,2%

Στα νεανικά κοινά:

Star: 20,5%
Ant1: 11,1%
Mega: 17,9%
Alpha: 14,0%

*Να σημειώσουμε, ότι το δελτίο του Alpha ξεκινάει στις 19:00…