Σύνολο

Πρωινό mou: 32,9%
ΣΚΑΪ Τώρα: 12,9%
Συμβαίνει Τώρα: 6,3%

Ηλικίες 15 – 44

Πρωινό mou: 39,9%
ΣΚΑΪ Τώρα: 11,1%
Συμβαίνει Τώρα: 2,4%