​Αναλυτικά, το ραβασάκι της AGB έδειξε τα εξής:

Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 29,6
Κοινωνία Ώρα Mega: 21,8%
Πρωινή Ενημέρωση: 21,2%
Πρώτη Γραμμή: 12,8%

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 19,8%
Κοινωνία Ώρα Mega: 18,7%
Πρώτη Γραμμή: 11,5%
Πρωινή Ενημέρωση: 15,9%