​Αναλυτικά τα νούμερα των δελτίων ειδήσεων της Πέμπτης διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σ��ο σύνολο:

Ant1: 17,1%
Mega: 26,4%
Alpha: 20,6%
Star: 11,7%

Στα νεανικά κοινά:

Star: 17,3%
Ant1: 16,4%
Mega: 17,9%
Alpha: 15,7%

*Να σημειώσουμε, ότι το δελτίο του Alpha ξεκινάει στις 19:00…