​Η τηλεθέαση των εκπομπών «Ελένη» και «Δέστε ��ους», σε σύνολο και δυναμικά κοινά, διαμορφώθηκε την Πέμπτη ως εξής:

Ελένη: 18,3% και 24,9%

Δέστε Τους: 15% και 22,7%