Μετά από περίπου 1,5 χρόνο επανεκδίδεται η «Ελευθεροτυπία», το πρώτο φύλλο της οποίας είναι σήμερα στα περίπτερα!

Ιδιοκτήτρια της εφημερίδας και των σχετικών σημάτων και τίτλων είναι η «Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ».

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση έργου με την «Τρίτη Όψη ΑΕ», η οποία αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επανέκδοση και ανταποδίδει στην «Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις» ποσοστό 90% των καθαρών της κερδών.

��ύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι κινήσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα του σχεδίου εξυγίανσης της «Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ» και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.