Το ραβασάκι της AGB έδειξε τα εξής:

Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 28,7%
Κοινωνία Ώρα Mega: 21,2%
Πρώτη Γραμμή: 14,8%
Πρωινή Ενημέρωση : 19,2%

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 19,6%
Πρώτη Γραμμή: 14,1%
Κοινωνία Ώρα Mega: 18%
Πρωινή Ενημέρωση : 15,4%