​Αναλυτικά τα νούμερα των δελτίων ειδήσεων του Σαββάτου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στο σύνολο:

Ant1: 17,9%
Mega: 19,3%
Alpha: 29,2%
Star: 11,6%

Στα νεανικά κοινά:

Star: 13,4%
Ant1: 19,5%
Mega: 15,3%
Alpha: 18,1%

*Να σημειώσουμε, ότι το δελτίο του Alpha ξεκινάει στις 19:00…