​Αναλυτικά τα νούμερα των δελτίων ειδήσεων της Παρασκευής διαμορφώθηκαν ως εξής:

Στο σύνολο:

Ant1: 15,9%
Mega: 24,5%
Alpha: 17,7%
Star: 11%

Στα νεανικά κοινά:

Star: 17,8%
Ant1: 12,7%
Mega: 14,4%
Alpha: 18,4%

*Να σημειώσουμε, ότι το δελτίο του Alpha ξεκινάει στις 19:00…