Τη χορήγηση του βοηθήματος Χριστουγέννων στα άνεργα μέλη της αποφάσισε η ΕΣΗΕΑ. Το βοήθημα ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ επιπλέον 100 ευρώ θα δοθούν για κάθε ανήλικο παιδί του δικαιούχου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση, το βοήθημα θα δοθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ίσχυσαν το 2011.

Δικαιούχοι είναι όσοι δημοσιογράφοι:

- είναι άνεργοι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετέπειτα, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
- είναι άνεργοι από 1/1/2008 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
- λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι και θα λάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο βοήθημα της ΕΣΗΕΑ και το επίδομα.
- βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.

Το επίδομα της ΕΣΗΕΑ δεν δικαιούνται όσοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα Χριστουγέννων, καθώς και όσοι έχουν λάβει από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας περισσότερα από 15.000 ευρώ.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2012, το Ε9 και μία υπεύθυνη δήλωση, ενώ η κατάθεσή τους γίνε��αι έως και την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου, στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 μέχρι τις 15:00.