​Νέο πρόγραμμα με αφορμή τις γιορτές που πλησιάζουν ετοίμασε η Google!

Το «Global Impact Awards» δημιουργήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό και θα χρηματοδοτήσει επτά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με το ποσό των 23 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να «ζωντανέψουν» τις ιδέες τους και να αλλάξουν τον κόσμο!

Οι ιδέες αφορούν σε θέματα λόγου χάριν, έρευνες για αισθητήρες που ελέγχουν την ποιότητα του νερού, σχολεία ίσων ευκαιριών κτλ.