Αναλυτικά, τα νούμερα του «Μες στην καλή χαρά»:

Το Σάββατο σημείωσε 23,3% στο σύνολο και 28,2% στα νεανικά κοινά.

Την Κυριακή έκανε 18,6% στο σύνολο και 21,7% στα νεανικά κοινά.