Η εκπομπή «Ελένη» έκανε στο σύνολο 16,8% και στα νεανικά κοινά 21,4%.

Οι «Δέστε τους» έκαναν στο σύνολο 14,6% και 23% στις ηλικίες 15-44.