​Το ραβασάκι της AGB έδειξε τα εξής:

Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 29,3%
Κοινωνία Ώρα Mega: 23,5%
Πρώτη Γραμμή: 12,7%
Πρωινή Ενημέρωση : 18,5%

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 18,4%
Πρώτη Γραμμή: 17,2%
Κοινωνία Ώρα Mega: 22%
Πρωινή Ενημέρωση : 11,5%