​Το Σάββατο η εκπομπή «Μες στην καλή χαρά» σημείωσε στο σύνολο 18,9% και στα νεανικά κοινά 27,4%.

Την Κυριακή έκανε 18,8% στο σύνολο και στις ηλικίες 15-44, 24,1%.