Σε σύνολο και δυναμικά κοινά, η AGB έδειξε για τις εκπομπές του Alpha την Τρίτη:

Ελένη: 17% και 22,6%
Δέστε Τους: 14,7% και 26,2%