«Μες Στην Καλή Χαρά», αν και παίζει μόνη, εξακολουθεί να είνα�� η Ναταλία Γερμανού, σύμφωνα με τ��ν AGB.

Η εκπομπή της την Κυριακή έκανε 22,4% στο σύνολο και 26,3% στις ηλικίες 15 – 44.