​Η «Ελένη» σημείωσε στο σύνολο 18,4% και 25,1% στα νεανικά κοινά.

Οι «Δέστε τους» στο σύνολο έκαναν 16% και 25,4% στα νεανικά κοινά.