​Η «Ελένη» έκανε στο σύνολο 18,4% και στα νεανικά κοινά 23,5%.