​Το Σάββατο η εκπομπή «Μες στην καλή χαρά» σημείωσε στο σύνολο 18% και στα νεανικά κοινά 20,7%.

Τ��ν Κυριακή έκανε 18,7% στο σύνολο και στις ηλικίες 15-44, 24,3%.