​Ο «εφιάλτης στην κουζίνα» έκανε στο σύνολο 20,4% και στα νεανικά κοινά 17,8%.