​Τα ποσοστά τηλεθέασης για τις εκπομπές «Ελένη» και «Δέστε Τους» την Τρίτη σε σύνολο και ηλικίες 15 – 44 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ελένη: 17,2% και 23,7%
Δέστε Τους: 15,6% και 25,2%