​Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή «FTHISTV» έκανε στο σύνολο την Τετάρτη 15,1% και
13,4% στις ηλικίες 15-44.