Μία ακόμα αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η ιδοκτησία της «Απογευματινής», ζητώντας να κινηθεί εκ νέου η πτωχευτική διαδικασία, παρά το γεγονός ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο έχει απορρίψει στο παρελθόν τη δήλωση παύσης πληρωμών και την αίτηση πτώχευσης της ιστορικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους της εφημερίδας ο κ. Σαραντόπουλος ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση δεν έχει πλέον έσοδα, αφού η εφημερίδα τελεί υπό αναστολή έκδοσης.

Οι εργαζόμενοι απάντησαν με ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δικαιοσύνη.