​Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος, το site www.lay-out.gr βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και λίγες ώρες.

Καταβάλλονται προσπάθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε το αγαπημένο σας site να επανέλθει από ώρα σε ώρα.