Με εξώδικη επιστολή και χωρίς κάποια προηγούμενη ενημέρωση απέλυσαν τον επί χρόνια διευθυντή της «Espresso», Μιχάλη Τιγκίρη.

Οι εργαζόμενοι της εφημερίδας με ψήφισμά τους κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική, αναίτια και άδικη απόλυσή του.