Η εκπομπή «Μες στην καλή χαρά» το Σάββατο 23/06 έκανε στο σύνολο 21,3%.

Στα νεανικά κοινά, στις ηλικίες 15-44 έκανε 26,7%.