Πρώτη ανάρτηση: 16/06/2012 00:10

Από τις 20 Ιουλίου θα εκπέμπουν ψηφιακά τα ιδιωτικά κανάλια και από τις 17 Αυγούστου τα κρατικά στην Αττική, καθώς αποφασίστηκε αλλαγή στην ημερομηνία διακοπής του αναλογικού σήματος από το κέντρο εκπομπής του Υμ��ττού, λόγω των εκλογών και των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Η πρώτη έκδοση της υπουργικής απόφασης ήταν για τις 6 Ιουλίου, αλλά δεν είχε λάβει υπόψη της τις δυσκολίες λόγω της εκλογικής διαδικασίας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο, που εκτυπώνεται το εκλογικό υλικό, εκτυπώνονται και τα ενημερωτικά φυλλάδια για την παύση της αναλογικής μετάδοσης.

Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την νέα εποχή της τηλεόρασης, θα γίνει εκτενής καμπάνια.