Στην έκδοση νέου απεργιακού φύλλο προχωρούν οι εργαζόμενοι στην «Ελευθεροτυπία». Για το λόγο αυτό την Τετάρτη εξέλεξαν συντακτική επιτροπή που θα συντονίσει την έκδοση του φύλλου.

Σήμερα μάλιστα στις 13:00 οι εργαζόμενοι στην «Ελευθεροτυπία», την «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» και το enet.gr θα πραγματοποιήσουν ��υγκέντρωση στο κτίριο της εφημερίδας προκειμένου να οργανωθεί η έκδοση του απεργιακού φύλλου.