Απορρίφθηκε η ένταξη της «Χ.Κ Τεγόπουλος» (η οποία εκδίδει την “Ελευθεροτυπία” στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ο λόγος; το δικαστήριο έκρινε πως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να έχει επιτυχία αυτό το εγχείρημα.

Η απόφαση του δικαστηρίου, ορίζει πως τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι εργαζόμενοι, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους μέσω της δικαστικής οδού.

Η εταιρία από την άλλη, πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πιστωτές της.