​Πεντάωρη στάση εργασίας, από τις 10:30 το πρωί έως και τις 15:30, αποφάσισε να κηρύξει η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθήνας, την Τρίτη 22 Μαΐου.

Ο λόγος είναι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί.

Συγκεκριμένα η ΕΣΗΕΑ αναφέρει:

«Οι απολύσεις, οι καθυστερήσεις πληρωμών ακόμη και η καθολική άρνηση καταβολής των δεδουλευμένων και των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η επέκταση των επισφαλών και ανασφάλιστων ‘’ελαστικών’’ μορφών εργασίας είναι καθημερινό φαινόμενο»

Θεωρεί απαραίτητο να δώσουν όλοι το παρών στη Γενική Συνέλευση της Τρίτη αναφέροντας:

«Για το λόγο αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο να δώσουμε όλοι ένα δυναμικό ''παρών'' στη Γενική Συνέλευση και να στείλουμε, με τον τρόπο αυτό, ένα βροντερό μήνυμα στην εργοδοσία, ότι οι δημοσιογράφοι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν για τα εργασιακά τους δικαιώματα και την επαγγελματική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία τους»

Η Γενική Συνέλευση θα πραγμα��οποιηθεί στο Divani Caravel.