​17% έκανε στο σύνολο η «Ελένη» την Πέμπτη και 23,3% στα νεανικά κοινά.

Οι «Δέστε τους» πάλι άγγιξαν στο σύνολο το 17,3% και στις ηλικίες 15 – 44 το 25,5%.