16.9% στο σύνολο και 21.4% στα νεανικά κοινά, σημείωσε την Κυριακή 18/12 το Μες στην Καλή Χαρά με την Ναταλία Γερμαν��ύ.