​Με 16,7% στο σύνολο ξεκίνησε την εβδομάδα η Ελένη Μενεγάκη, ενώ στα νεανικά κοινά έκανε 23,2%.

Οι «Δέστε τους» πάλι έκαναν στο σύνολο 14,3% και 20,7% στα νεανικά κοινά.