To σχέδιο της Κομισιόν για την άμεση στήριξη της Ιταλίας, σε σχέση με την αθρόα προσέλευση οικονομικών μεταναστών στο έδαφός της από την Αφρική, διά μέσου της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου, ενέκρινε σήμερα Τρίτη, το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε ο πρώτος Αντιπρόεδρος, Φρανς Τίμμερμανς.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Κομισιόν σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες των λιβυκών αρχών μέσω έργου ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκπονήθηκε από κοινού με την Ιταλία, ενώ θα συγκρότησει ενα πλήρες επιχειρησιακό Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης στη Λιβύη.

Η ίδια η Ιταλία θα λάβει άμεσα 35 εκατ. ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EΥΥΑ) είναι έτοιμη να αυξήσει τον αριθμό των κινητών ομάδων που βοηθούν στη διεκπεραίωση των αιτήσεων. Την ίδια ώρα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να εξετάσει επειγόντως τις προτάσεις της Ιταλίας, όσον αφορά στην κοινή επιχείρηση «Τρίτων» και η εφεδρεία ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η οποία αποτελείται από 500 και πλέον εμπειρογνώμονες σε θέματα επιστροφής, είναι έτοιμη να αναλάβει δράση μόλις υποβάλει αίτημα η Ιταλία.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν θα δρομολογήσει και θα χρηματοδοτήσει,νέα διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων για επανεγκατάσταση, ιδίως από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, την Αιθιοπία και το Σουδάν, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Όπως ανακοίνωσε ο Φρανς Τίμμερμανς, η ΕΕ θα συνεργαστεί με τη Λιβύη για να ενισχύσει τους ελέγχους στα νότια σύνορα, σε συνεργασία με τις χώρες της `Σαχέλ G5΄ και τα κράτη μέλη,  με στήριξη από κονδύλια της ΕΕ.

Θα επιταχύνει τις εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής (ή ισοδύναμων άτυπων ρυθμίσεων) με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, με τη στήριξη των κρατών μελών, θα συνεργαστεί περαιτέρω με τον Νίγηρα και το Μάλι, βάσει του πλαισίου εταιρικής σχέσης, ώστε να εμποδιστούν οι μετακινήσεις προς τη Λιβύη και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για να επιταχύνει τις υποβοηθούμενες εκούσιες επιστροφές από τη Λιβύη και τον Νίγηρα προς τις χώρες καταγωγής, μεταξύ άλλων με παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης.

Επιπλέον,  η Κομισιόν θα μεριμνήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου εταιρικής σχέσης, και πέραν των αρχικών πέντε χωρών προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά κίνητρα, ενώ θα ανανεώσει και για το 2018,  200 εκατομύρια ευρώ που έχει λαμβάνειν η περιοχή από το ειδικό ταμείο της ΕΕ.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι τα  κράτη μέλη οφείλουν να συνεισφέρουν σε πολύ σημαντικότερο βαθμό στο Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική, ώστε να συμπληρωθεί η συνεισφορά των 2,6 δισ. ευρώ από τον περιορισμένο προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τον Νοέμβριο του 2015. Να επιταχύνουν τη μετεγκατάσταση από την Ιταλία ανταποκρινόμενα ταχύτερα στα αιτήματα της Ιταλίας, αναλαμβάνοντας περισσότερες δεσμεύσεις και πιο τακτικά.

Να συμβάλουν, από κοινού με την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στη συνεργασία με την Τυνησία, την Αίγυπτο και την Αλγερία, ώστε να τις ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο «Seahorse Mediterraneo», και να καλέσουν την Τυνησία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο να δηλώσουν τις οικείες περιοχές έρευνας και διάσωσης και να συγκροτήσουν επίσημο Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης.

Η Κομισιόν ζητά επιπλέον και την επιτάχυνση των συζητήσεων Συμβουλίου - ΕΚ για τη συνθήκη του Δουβλίνο για το Άσυλο και καλεί τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν τις ικανότητές τους, παράλληλα με τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, για τη στήριξη της επιστροφής παράτυπων μεταναστών από την Ιταλία.

Τέλος, η  Ιταλία θα πρέπει να καταρτίσει μια βάση διαλόγου με τις ΜΚΟ, κώδικα δεοντολογίας για τις ΜΚΟ που ασκούν δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, να υλοποιήσει ως εξής τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σχετικά με τη μετεγκατάσταση, προβαίνοντας επειγόντως στην καταχώριση όλων των πολιτών Ερυθραίας  που βρίσκονται στην Ιταλία, εξασφαλίζοντας την κεντρική διαχείριση και την τυποποίηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης, επιτρέποντας την μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων και επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους ελέγχους ασφάλειας που ρυθμίζονται διμερώς με άλλα κράτη μέλη.

Επιπλέον, από την Ιταλία ζητείται να αυξήσει τη δυναμικότητα των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, ενισχύοντας την ικανότητα υποδοχής και αυξάνοντας σημαντικά την ικανότητα κράτησης, ώστε να ανέλθει σε τουλάχιστον 3. 000 θέσεις επειγόντως,  παρατείνοντας τη μέγιστη περίοδο κράτησης, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και επιταχύνοντας σημαντικά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου κατά το στάδιο της προσφυγής.

Τέλος και οι διαδικασίες επιστροφής πρέπει να επιταχυνθούν κάνοντας ευρύτερη χρήση των ταχέων διαδικασιών και των λόγων απόρριψης μιας αίτησης ως απαράδεκτης, καταρτίζοντας εθνικό κατάλογο των ασφαλών χωρών καταγωγής,εκδίδοντας αποφάσεις επιστροφής παράλληλα και από κοινού με τις αποφάσεις επί αιτήσεων ασύλου, εξετάζοντας την επιβολή περιορισμών διαμονής και μη εκδίδοντας ταξιδιωτικά έγγραφα σε αιτούντες άσυλο.

Του Θάνου Αθανασίου  (Βρυξέλλες)

 

Tags: