Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Wikipedia για πρόσβαση στην ιστοσελίδα στην Τουρκία. Η ιστοσελίδα θα παραμείνει κλειστή. 

Στην ένσταση που έγινε από την Wikipedia, αναφέρεται ότι η απαγόρευση στην πρόσβαση της ιστοσελίδας εμποδίζει την ελευθερία της έκφρασης και υπενθύμισε προηγούμενες αποφάσεις για το Google και το You Tube.

Η πρόσβαση στο Wikipedia είχε απαγορευτεί στις 29 Απριλίου. 

 

Από την Τουρκία, Άννα Ανδρέου

 

Tags: